Norlandia Förskolor Rödkinda

Norlandia Förskolor Rödkinda erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Rödkinda ligger i centrala Farsta och erbjuder 77 förskoleplatser fördelade på fem avdelningar. Rödkinda är inrymd i en modern fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor gård med utomhusleksaker och klätterställningar där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker. 

Vi har en interkulturell inriktning där mångfald och kultur berikar undervisningen. Språk och kommunikation har en framträdande roll i vårt arbete och som visar sig i en mångfald av uttrycksformer.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.